czwartek

Warsztaty

W ramach profilaktyki uzależnień uczniowie z Publicznego Gimnazjum Nr 5, klasa II c spotkali się z pracownikami MONARU na warsztatach psychologicznych pt. " Zagrożenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych " ( 22 października 2013 r ).

Brak komentarzy: