środa

Spotkanie z Honoratą Sych i Grupą Literacką CENTAUROW dniu 29 czerwca 2016 o godz. 17:00, w naszej placówce, odbyło się spotkanie Grupy Literackiej CENTAURO, w trakcie którego jej członkowie i przedstawiciele KLiN-u mieli okazję zaprezentować swoje najnowsze utwory.
Gwoździem programu była prelekcja pani Honoraty Sych   autorki publikacji zatytułowanej Tajemnice teatru lalek.
Kustosz  Działu Widowisk Lalkowych Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi  swe wystąpienie poświęciła wdzięcznemu tematowi Lalek teatralnych w Europie. 
Zaprezentowała m.in. historię teatru lalkowego i przedstawień, w których lalki wykorzystywano; wskazała na różnice w zastosowaniu i animacji wybranych postaci lalkowych oraz ich postrzeganiu w kulturze europejskiej, szczególna uwagę zwracając na symboliczne znaczenie lalki jako metafory człowieka i teatru rozumianego jako alegoria życia.

Brak komentarzy: